Kontuzja kolana a Technika Bowena

Leczenie kontuzji kolana Techniką Bowena

kobieta z urazem kolana

Staw kolanowy jest zdecydowanie największym, ale i najbardziej podatnym na kontuzje stawem w ciele człowieka. Prawidłowa czynność tego stawu ma decydujący wpływ na ruchy kończyn dolnych oraz na cały układ ruchu, dlatego troska o niego jest bardzo istotna.


Trochę anatomii...

Staw kolanowy łączy udo z podudziem. Biorąc pod uwagę kości tworzące ten staw, to są to kość udowa, kość piszczelowa oraz rzepka. Staw ten jest wzmocniony przez liczne więzadła np. więzadła krzyżowe, poboczne, podkolanowe. Pomiędzy powierzchniami stawowymi znajdują się chrząstki zwane łąkotkami. W stawie tym zachodzi ruch zginania, prostowania, a przy zgiętym kolanie także niewielkie ruchy obrotowe.

Kontuzje kolana, skąd się biorą?

Wśród najpopularniejszych przyczyn pojawiania się kontuzji można wymienić intensywne używanie stawów, pewna moda na dużą aktywność fizyczną oraz nadwaga. Istotne jest, aby nawet najdrobniejsze urazy nie były lekceważone, ponieważ mogę one prowadzić do poważniejszych schorzeń.

Najpowszechniejsze urazy to:

uszkodzenie więzadeł krzyżowych - ważnym symptomem uszkodzenia więzadła krzyżowego jest słyszalny trzask. Innym objawem może być powiększający się stopniowo krwiak oraz odczucie niestabilności kolana, tzw. "uciekanie" kolana.

rozerwanie łąkotek - ta kontuzja może wystąpić na skutek jednorazowego urazu (silne uderzenie z boku kolana, przy zgiętym stawie), zazwyczaj jednak pojawi a się w wyniku powtarzających się mikrourazów. Uszkodzenia łąkotki objawiają się również tzw. blokiem kolana, kiedy nie możemy od razu go wyprostować lub zgiąć. Przy tego typu urazach może pojawić ból oraz uciekanie kolana.

kobieta z urazem kolana

zwichnięcie rzepki - będące przemieszczeniem się rzepki z właściwego miejsca. Objawia się bólem, powiększeniem kolana na skutek krwiaka, a także ograniczoną ruchomością stawu.

chondromalacja kolana, która polega na niszczeniu chrząstki stawowej. Może ona wystąpić na skutek powtarzających się mikrourazów, nadwagi bądź przeciążania stawów. Symptomem może być słyszalne strzelanie w kolanie, ból w przedniej części stawu kolanowego (szczególnie przy kucaniu), niepewność stawu przy obciążaniu go, trzeszczenie w kolanie itp.

Rozwiązaniem takiego problemu jest Technika Bowena. Leczenie opiera się na zestawie dokładnych ruchów i ucisków na mięśniach i tkance łącznej człowieka, zwracając szczególną uwagę się na powięzi. Powięź ma decydujące znaczenie w koordynacji ruchowej i postawie ciała. Każdy ruch Bowena wykonuje się na poziomie zewnętrznej powięzi, wpływa on na powiązania pomiędzy powięzią a nerwem, mięśniem lub ścięgnem, przez uruchomienie jej. W następstwie Technika Bowena pomaga przywrócić naturalną harmonię w organizmie, pobudzając przez to ciało do samoleczenia.

na początek