Filmy prezentującę Technikę Bowena

Filmy dotyczące Techniki Bowena:

(gdy napisy nie wyświetlają się automatycznie, kliknij przycisk "napisy" na pasku filmu)

Technika Bowena – Andrew Zoppos

*

Technika Bowena - Carolyn Blackburn

*

Technika Bowena - Wiadomości o 6:00

*

Technika Bowena – Przyszłość Eliminacji Bólu

*

Technika Bowena – prosta droga do zdrowia w okresie okołoporodowym

*

Technika Bowena w Niezależnej Telewizji

*

na początek